Make your own free website on Tripod.com

Fterra2000

Nr.18 - shkurt 2000

Home
Nr.18 - shkurt 2000
Nr.19 - prill 2000
Nr.20 - qershor 2000
Nr.21 - gusht 2000
Nr.22 - tetor 2000
Nr.23 - dhjetor 2000

faqe18-1.gif

faqe18-2.gif

faqe18-3.gif

faqe18-4.gif

faqe18-5.gif

faqe18-6.gif

faqe18-7.gif

faqe18-8.gif

Gazeta "Fterra jone"
Botues: Muzafer Korkuti - Agron Xhama - Guro Zeneli